معرفی انجمن معتادان گمنام
 
تاریخچه انجمن معتادان گمنام

فعالیت انجمن معتادان گمنام در سوئد از سال ۱۹۸۷ میلادی با کمک چند عضو در حال بهبودی آغاز شد. فعالیت انجمن معتادان گمنام در ایران از سال ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد. در حال حاضر هر روز، جلسات متعددی در سراسر سوئد برگزار میشود و تعداد زیادی از معتادان توانستهاند با کمک اصول ساده این انجمن از چنگال بیماری اعتیاد رها شوند

 

معتاد کیست؟

ما اعضای انجمن معتادان گمنام برای پاسخ به این پرسش احتیاج به فکر کردن نداریم! زیرا پاسخ این سوال را خوب میدانیم. زمانی تمام زندگی و فکر ما در مواد مخدر خلاصه شده بود. ما همیشه یا مشغول گرفتن و مصرف کردن مواد مخدر بودیم یا دنبال راهی برای تهیه آن. ما زندگی میکردیم که مصرف کنیم و مصرف میکردیم که زندگی کنیم. معتاد، زن یا مردی است که زندگیاش را مواد مخدر کنترل میکند. ما کسانی هستیم که در چنگال یک بیماری مزمن و پیشرونده گرفتاریم. بیماری اعتیاد به مراتب فراگیرتر از مصرف مواد مخدر است بسیاری از ما معتقدیم که این بیماری مدتها قبل از اولین بار مصرف در ما وجود داشته است

 

گمنامی چیست؟

واژه «گمنامی» در برنامه انجمن معتادان گمنام یک اصل اساسی درفرآیند بهبودی معتادان است. در این انجمن اعضا فارغ از هویت شخصی شامل شغل، سمت و دارایی، درجه تحصیلی، مقام های اجتماعی و غیره در جلسات شرکت می کنند. همه اعضا درقالب یک گروه با یکدیگر مساوی هستند و جایگاه هیچ عضوی کمتر یا بیشتر از عضو دیگر نیست. اصل گمنامی کمک میکند معتادان بدون واهمه و ترس در جلسات بهبودی انجمن شرکت کنند. گمنامی برای معتادانی که قصد دارند برای اولین بار در جلسات انجمن شرکت کنند موضوع بسیار مهمی است. همچنین اصل گمنامی فضایی یکسان و برابر را در جلسات بهبودی برای همه اعضا ایجاد میکند تا آنان با هرگونه پیشینهای امتیازی نسبت به دیگر شركتكنندگان نداشته باشند

 

روش بهبودی

روش اصلی بهبودی در انجمن معتادان گمنام بر مبنای ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر است. اعضای قدیمی تر که به «راهنما» معروفند به طور فردی تجربه بهبودی خود را با اعضای جدیدتر که موسوم به «رهجو» هستند در میان می گذارند. هسته اصلی برنامه انجمن معتادان گمنام «دوازده قدم» است؛ این قدمها مجموعهای از رهنمودهایی است كه به بهبودی میانجامد. اعضا با پیروی از این رهنمودها و فراگیری اصول نهفته دوازده قدم میآموزند مصرف مواد مخدر را قطع كنند و با مسائل روزانه خود روبرو شوند. برنامه دوازده قدم، معتادان در حال بهبودی را با اصولی مانند فروتنی، روشنبینی و صداقت آشنا میکند تا در زندگی روزانه خود از آن استفاده كنند. بهبودی در انجمن معتادان گمنام درمان معجزهآسایی نیست که در یک مقطع زمانی خاص صورت گیرد؛ بلکه فرآیندی است مداوم و مسیری معنوی که با کارکرد اصول برنامه دوازده قدم این انجمن طی میشود

 

جلسات بهبودی

جلسات گروهی با هدف ایجاد محیطی امن و مناسب برای انتقال پیام بهبودی اعضا به یکدیگر برگزار میشود. ساختار جلسات NA به صورت غیر رسمی و چگونگی تشکیل آن به شرح ذیل می باشد: جلسات معمولا در اماکن عمومی برگزار و توسط اعضای انجمن اداره می شود. جلسات به دو گونه باز و بسته تشکیل می شوند. جلسات بسته فقط مخصوص معتادان می باشد ولی حضور عموم در جلسات باز آزاد است. جلسات به طور مستمر ( روزانه یا هفتگی) در زمان و مکان معینی تشکیل می شود. راهنمای آدرس و زمان برگزاری جلسات دراین سایت مندرج است. هزینه تشکیل جلسات از کمکهای داوطلبانه اعضا تامین می شود

 

چگونه با انجمن معتادان گمنام تماس بگیریم؟

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، شماره تلفنهای روابط عمومی و آدرس جلسات نواحی سوئد در این وب سایت درج شده است. همچنین خطوط تلفنی  و پستالکترونیکی این انجمن پاسخگوی پرسش های شما عزیزان می باشد