چیست  (NA)۱ انجمن معتادان گمنام 

انجمن معتادان گمنام نهادی است مردمی و خودجوش که درسال ۱۹۵۳میلادی مطابق با ۱۳۳۲ هجری‌شمسی توسط افرادی که خود زمانی در چنگال اعتیاد گرفتار بود بنیانگذاری شد 

این انجمن در بیشتر کشور‌های جهان با هدف کمک و نجات معتادان از چنگال اعتیاد به مواد مخدر فعال است

روش بهبودی از بیماری اعتیاد در معتادان گمنام بر مبنای ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر است. اعضای این انجمن از طریق کارکرد «دوازده قدم» معتادان گمنام و شرکت مرتب در جلسات گروهی، چگونگی زندگی بدون مصرف مواد مخدر را از یکدیگر می‌آموزند و پیامدهای ناشی از بیماری اعتیاد را بهبود می‌بخشند

انجمن معتادان گمنام به هیچ سازمانی وابسته نیست و هیچ كمكی (اعم از وام، وقف، هدیه و...) را نمی پذیرد

هزینه‌های این انجمن فقط از طریق کمک‌های داوطلبانه اعضا و فروش نشریاتش تامین می‌شود

انجمن معتادان گمنام مراکز درمانی ترک اعتیاد یا کمپ‌های سم‌زدایی ندارد و تنها از طریق برگزاری جلسات گروهی تلاش می‌کند یک حلقه حمایتی دائمی از معتادان در حال بهبودی بوجود آورد 

 (به معنی معتادان گمنام است Narcotics Anonymous مخفف عبارت NA)۱